Weerstand tegen voorstel financiering Europese politieke partijen

Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie over de financiering van Europese politieke partijen werkt uitsluiting van politieke partijen die tégen Europese samenwerking zijn in de hand. Dit is de opinie van onder meer het Nederlandse kabinet. Volgens het voorstel moeten de partijen namelijk de waarden van de EU erkennen. 

Een ander bezwaar is dat de objectiviteit van de toekenning volledig is verdwenen als Europese politieke partijen beslissen over de EU-bijdragen aan andere Europese politieke partijen. De zijn enkele kritische noten die kunnen worden gemaakt bij het nieuwe voorstel van de Europese Commissie. De criteria waar de partijen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering en de controle daarop roept weerstand op bij de meerderheid van de Tweede Kamer.

En het vergroten van de controle op Europese politieke partijen is nota bene één van de overkoepelende doelstellingen om de huidige wetgeving uit 2003 te wijzigen. Andere doelstellingen zijn om de zichtbaarheid, de erkennnig, de doeltreffendheid en transparantie te vergroten. PDC zette de hoofdlijnen van het voorstel op een rij.