Omhoog, omlaag

Grafiek

Het kan meer dan ooit verkeren in de politiek. In de kiezersgunst schieten politieke partijen pijlsnel omhoog om daarna weer even hard omlaag te duikelen. Politieke ‘volatiliteit’ van het laatste jaar in kaart gebracht - aan de hand van de opiniepeilingen.

De grafiek geeft het gemiddelde van peilingen van Ipsos Synovate, Maurice de Hond en TNS Nipo weer.