Eerste Kamer: ‘Effe dimmen’

Wat is de rol van de Eerste Kamer? Bestaat er zoiets als het ‘primaat van de Tweede Kamer’, de rechtstreeks gekozen tak van de volksvertegenwoordiging? Of speelt men aan ‘de overzijde  van het Binnenhof’ een eigen, onafhankelijke rol?

Het zijn vragen die sinds de start van het kabinet-Rutte II volop actueel zijn. Dat kabinet kan rekenen op een vaste meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. Gaat de Eerste Kamer het kabinet dwars liggen? Of moet de Eerste Kamer– parafraserend een uitspraak van SP-leider Jan Marijnissen – ‘effe dimmen’?