Werkgelegenheid en Europa

In 2012 stond actief ouder worden en solidariteit tussen generaties centraal in de Europese Unie, terwijl in 2013 het Europese Jaar van de Burger in de belangstelling staat. Europa kampt met een vergrijzende bevolking, ook in Nederland. Dat terwijl het werkende deel van de bevolking zal afnemen. Veel jongeren zitten werkloos thuis in Europa en oudere werknemers komen na ontslag vaak niet meer aan een baan. De Europese Commissie raadde Nederland in 2012 aan deze problematiek aan te pakken. Maar hoe tracht anno 2013 de Europese Unie als geheel dit probleem aan te pakken?

Tijdens het Europese Jaar van de Burger wil de Europese Commissie overal in Europa een dialoog aangaan met het publiek, ook met het Nederlandse publiek. Daartoe organiseert gedurende de komende maanden de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland een aantal debatten op verschillende locaties in Nederland.

Nederland vergrijst, jongeren zitten thuis en de arbeidsmarkt zit op slot. Daar moet iets aan veranderen. Met 608.000 werklozen en ongeveer 140.000 openstaande vacatures in Nederland (en 2 miljoen werklozen in de EU) is geen andere conclusie mogelijk. Tijd voor veranderingen in de arbeidsmarkt. Tijdens het debat 'Werkgelegenheid en Europa' van 7 maart, georganiseerd door het Montesquieu Instituut en de Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland, werd de uitdaging vergrijzing van vier verschillende kanten belicht.

V.l.n.r.: Andy Klom, IJmert Muilwijk, Paulien Bongers en Henk Kool
V.l.n.r.: Andy Klom, Henk Kool, IJmert Muilwijk en Paulien Bongers
Een toeschouwer stelt een vraag
V.l.n.r.: Andy Klom, Henk Kool, IJmert Muilwijk en Paulien Bongers
Een toeschouwer stelt een vraag
V.l.n.r.: Andy Klom, IJmert Muilwijk en Paulien Bongers
Het publiek luistert aandachtig
V.l.n.r.: Andy Klom, IJmert Muilwijk en Paulien Bongers
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
V.l.n.r.: Andy Klom, Henk Kool, IJmert Muilwijk en Paulien Bongers. Debatleider is Hans Goslinga.