Zomerconferentie Montesquieu Instituut 2013

Alle luiken open? Zomerconferentie Montesquieu Instituut 2013 over openheid en beslotenheid

Moeten alle luiken open? Of zijn achterkamertjes wellicht ook nuttig? Politiek, bestuur en rechtspraak worden heen en weer geslingerd tussen de roep om openheid en de behoefte aan beslotenheid. Zowel in Nederland als in Europa worstelen ministers, rechters, parlementariërs en ambtenaren met vragen rond transparantie. Is maximale openbaarheid een sleutelvoorwaarde voor vertrouwen in een democratische rechtsstaat? Of kan te veel aan openheid datzelfde vertrouwen ook schaden? Zijn er grenzen? Waar liggen die? Hoe nuttig zijn achterkamertjes?

Eind augustus (28e)/begin september - aan de vooravond van de start van het nieuwe politieke seizoen - wil het MI, gewoontegetrouw, de 'Staat van de Democratie' peilen. Centraal in de jaarlijks zomerconferenties van 'Montesquieu' staat steeds de vraag naar het vertrouwen, de zuurstof van elke democratische rechtsstaat, het cement van elke samenleving en de aanjager van de economie. Hoe te bouwen aan dat vertrouwen? Wat zijn obstakels? En wat er aan te doen?

In 2013 wil het Montesquieu Instituut, in samenwerking met zijn partners, inzoomen op transparantie, voor velen één van de belangrijkste bouwstenen voor vertrouwen - zowel in 'Den Haag' als in 'Brussel', zowel in de samenleving, het bedrijfsleven als in het bestuur. Is openheid inderdaad een wondermiddel? Ban je zo lelijke misstanden uit? Leidt het werkelijk tot betere prestaties? En is het een onmisbare bijdrage aan meer vertrouwen, met name in de overheid? Of is transparantie veeleer haarlemmerolie? Een placebo misschien wel?

Vragen, vragen

Hoeveel transparantie hebben Nederland en Europa nodig? Wanneer is openheid gewenst? Onder welke omstandigheden verdient beslotenheid de voorkeur? Hoe nuttig zijn achterkamertjes? Dat zijn vragen waarop het Montesquieu Instituut tijdens de Zomerconferentie van 2013 antwoorden wil zoeken.

Moet transparantie als overschatte bouwsteen voor vertrouwen bij het oud vuil worden gezet? Of dreigen we van de weeromstuit het kind met het badwater weg te gooien? Wat te doen om de contraproductieve neveneffecten van transparantie te ondervangen? Hoe kunnen openheid en beslotenheid beter in balans worden gebracht?

De komende periode zal het programma worden uitgewerkt en zullen de verschillende onderdelen en sprekers worden aangekondigd via de website.

Lees meer over de jaarlijkse zomerconferentie

Vragen? zomerconferentie@montesquieu-instituut.nl