De WOB moet niet worden uitgebreid.

Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA

Wie herinnert zich nog, dat je naar een bibliotheek moest om de Handelingen van de Tweede Kamer in te zien? Of om een wet in het Staatsblad op te zoeken? Dat is nog niet zo lang geleden, maar we kunnen het ons al bijna niet meer voorstellen. De manieren waarop we informatie verzamelen en verspreiden zijn in korte tijd radicaal veranderd. Informatie is in overvloed beschikbaar. Dank zij de technische mogelijkheden is het geen kunst meer om veel informatie te verzamelen. Het is de kunst om uit die veelheid betrouwbare en relevante informatie tevoorschijn te halen.

Overheidsinformatie is niet alleen nodig voor het functioneren van de overheid, maar is ook relevant voor de samenleving. Openbaarheid van die informatie is noodzakelijk voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Het gaat niet alleen om basisinformatie zoals wet- en regelgeving, maar vooral ook om informatie die van belang is voor besluitvorming, uitvoering en evaluatie van beleid.

De systematiek van de Wob is achterhaald. De Wob gaat ervan uit, dat de burger informatie moet vragen en dat de overheid die vervolgens al dan niet beschikbaar stelt. Die manier van werken is niet meer van deze tijd. Daarom moet de Wob niet worden uitgebreid, maar moet de overheidsinformatie op een geheel nieuwe leest worden geschoeid. Dat vergt een omslag in denken en doen bij politici en ambtenaren. Actieve openbaarmaking staat daarbij voorop. Alleen op die manier kunnen burgers werkelijk betrokken worden bij het openbaar bestuur.