Vrouwen voor vrouwen

Susanne de Geus

Vrouwelijke Tweede Kamerleden vragen wel meer aandacht voor onderwerpen die gaan over vrouwen in de maatschappij - kinderopvang, emancipatie en gelijke beloning -  en het lukt hen ook die onderwerpen op de politieke agenda te krijgen, maar in het politieke debat maakt het man- of vrouw-zijn eigenlijk niet zoveel uit.  Tot deze conclusie komt Susanne de Geus in haar onderzoek in hoeverre vrouwen door vrouwen in het parlement vertegenwoordigd worden.

Wereldwijd zijn vrouwen in de politiek sterk ondervertegenwoordigd. Dit wordt wel als een knelpunt gezien, omdat vrouwen en mannen in een parlement inhoudelijk verschillende opvattingen kunnen hebben. In veel landen zijn daarom de afgelopen jaren pogingen ondernomen om de vertegenwoordiging van vrouwen bij politieke besluitvorming te vermeerderen. Hierdoor is de laatste jaren het aantal vrouwen in parlementen ‘all over the world’ toegenomen. Maar maken vrouwen in parlementen inderdaad een inhoudelijk verschil en is de ondervertegenwoordiging van vrouwen om deze reden inderdaad een knelpunt?

Susanne de Geus  heeft in haar onderzoek getracht antwoord te geven op de vraag

 

In hoeverre vertegenwoordigen vrouwen in de volksvertegenwoordiging andere belangen en zijn zij actief binnen andere beleidsonderwerpen dan mannen in de volksvertegenwoordiging en in hoeverre vertegenwoordigen vrouwen in de volksvertegenwoordiging daarmee de vrouwelijke bevolking beter dan de mannen in de volksvertegenwoordiging?

De Geus heeft onder meer Tweede Kamervragen bekeken en naar  de woordvoerderschappen en Commissielidmaatschappen van Kamerleden gekeken. Daarnaast heeft zij gesprekken gevoerd met parlementariërs. Daaruit trekt zij de conclusie dat er weinig tot geen verband bestaat tussen het aantal vrouwelijke Kamerleden en de hoeveelheid belangstelling  die er voor een onderwerp is. Uit het onderzoek blijkt ook dat het verschil tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke Kamerleden dat actief is binnen een onderwerp minimaal is. Alleen binnen het onderwerp gezondheid zijn  vrouwelijke Kamerleden actiever zijn dan hun mannelijke collega’s.

Ook het verschil tussen de onderwerpen die mannen en vrouwen in de bevolking prioriteit geven is minimaal. Als zowel mannen als vrouwen in de bevolking dezelfde onderwerpen belangrijk vinden en het verschil tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke Kamerleden dat actief is binnen een onderwerp minimaal is, maakt het geen verschil of een man of een vrouw actief is in de volksvertegenwoordiging. Dezelfde onderwerpen dienen dan dezelfde hoeveelheid aandacht te krijgen.

Vrouwelijke Kamerleden zetten wel problemen gerelateerd aan vrouwen in de maatschappij eerder op de politieke agenda dan hun mannelijke collega’s. Volgens de meeste vrouwen in de Kamer voelen vrouwen de urgentie van dit soort onderwerpen beter, doordat zij dezelfde ervaringen hebben als vrouwen in de bevolking. Vrouwen in de Tweede Kamer zorgen ervoor dat specifieke belangen of maatregelen voor vrouwen vaker worden besproken of scherper worden gesteld. Mannen vinden de problemen van vrouwen niet minder belangrijk, maar doordat zij er zelf geen ervaring mee hebben is het probleem minder inzichtelijk en herkenbaar. Hierdoor valt het bij mannen minder snel op dat het een probleem is. Uit deze interviews wordt geconcludeerd dat vrouwelijke Kamerleden actief zijn voor vrouwen door onderwerpen als kinderopvang, emancipatie en gelijke beloning als probleem te agenderen.

 

Dit artikel verscheen in De Hofvijver nr. 35 dd. 28 oktober 2013.