Nationale MEP-conferentie 2014 in volle gang

Foto's dag 3: Algemene Vergadering plenaire zaal Tweede Kamer

28 september - 3 oktober 

Zo'n 160 jonge 'Europarlementariërs' buigen zich deze week tijdens de 26ste nationale Model European Parliament conferentie over actuele Europese vraagstukken. Is de veiligheid van de EU-burger beter te waarborgen door het vormen van een Europees leger? Wat moet de Europese Unie doen als een handelspartner de mensenrechten schendt? Hoe moet de vergrijzing worden aangepakt? Op dit soort vragen op het gebied van bijna alle Europese beleidsterreinen trachten middelbare scholieren deze week een antwoord te geven. 

Na de eerste dag van teambuilding - polsstokspringen, GPS-tochten en Europese pubquizzen, komen de scholieren maandag en dinsdag in zes (provinciehoofd)steden bijeen. Tijdens deze 'commissievergaderingen' stellen zij resoluties op over de onderwerpen die ook in het Europees Parlement aan de orde komen.

Vanaf woensdag komen alle deelnemers voor de laatste drie dagen bij elkaar in Den Haag, waar ze op bijzondere locaties hun opgestelde resoluties mogen verdedigen. Dit onderdeel wordt traditiegetrouw geopend in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De sprekers op de opening zijn de voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Broekers-Knol en de ambassadeur van Italië, de heer Azzarello. De opening in de Eerste Kamer is voor belangstellenden te volgen via livestream op de website van MEP Nederland.

Algemene Vergadering

Na de opening volgen twee dagen van Algemene Vergaderingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tijdens deze vergaderingen verdedigen de parlementaire commissies hun resoluties, in de hoop dat een meerderheid van het 'Model Europees Parlement' vóór aanname stemt.

 
MEP 2012 - plenaire zaal Tweede Kamer

Nadat alle 10 resoluties zijn besproken en in stemming gebracht, wordt de nationale MEP-conferentie feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de delegatieleden die Nederland mogen vertegenwoordigen tijdens de daaropvolgende twee internationale conferenties. De eersten zullen al snel vertrekken naar de internationale MEP-conferentie in Luxemburg, die vanaf 8 november wordt gehouden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Over het Model European Parliament

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van 'Europarlementariërs' maken de jongeren kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten. De organisatie van de nationale activiteiten van het Model European Parliament Nederland ligt in handen van het Montesquieu Instituut.