Provinciale verkiezingen

Echtpaar in reastaurant met clown als ober;

Tom Janssen ter gelegenheid van de provinciale verkiezingen in 2011.