Intro: French extension

Frankrijk lijkt wederom een uitzondering te zijn. In maart 2015 heeft de Commissie Frankrijk weer uitstel verleend voor het bijstellen van het begrotingstekort. Sinds 2009 is dit al de derde keer. Dit levert veel kritiek op van andere EU-lidstaten en bovendien tast het de geloofswaarheid van de regels aan die in het Stabiliteits- en Groei Pact zijn opgenomen. Grote lidstaten lijken anders behandeld te worden dan kleine lidstaten, dit schaadt niet alleen de integriteit van de EU aan, maar ook de rol van de Commissie als toezichthouder. 

Hoai-Thu Nguyen, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, weergeeft de uitzonderingsrol van EU-lidstaat Frankrijk.