Opkomst van de Boerenpartij

De jaren zestig gelden in Nederland gelden als een tijdvak van enorme veranderingen op politiek, cultureel, religieus en sociaal terrein. Bekende gebeurtenissen zijn de val van het kabinet-Cals (Nacht van Schmelzer), de oprichting van Democraten’66 (D66), de Provo-beweging met als hoogtepunt de rookbom tijdens het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg, en 'Nieuw-Links' als stroming binnen de PvdA. Minder bekend zijn de opvallende electorale successen van de Boerenpartij in 1966 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden. De Boerenpartij had in 1966 drie zetels in de Tweede Kamer, maar haalde bij deze verkiezingen 6,7 procent en 8,8 procent. Met dit laatste percentage zou de partij bij Tweede-Kamerverkiezingen goed zijn voor dertien zetels. 

Koen Vossen ging in het jaarboek 2004 van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Universiteit Gronmingen in op de opkomst van de Boerenpartij in de jaren 1963-1967.