Nieuwe editie ‘Constitutions Compared’ van A.W. Heringa

maandag 15 augustus 2016, 14:25

DEN HAAG (PDC) - Deze maand is de nieuwste editie van Constitutions Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law (4de editie), het handboek over vergelijkend constitutioneel recht, verschenen van A.W. Heringa. Heringa is directeur van het Montesquieu Instituut Maastricht. Dit handboek geeft een inleiding en vergelijkend overzicht, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving per land betreffende het constitutioneel recht.

In deze nieuwe editie wordt uitgebreider ingegaan op nationale rechtsstelsels. Daarnaast is de discussie bijgewerkt waar nodig. Het boek omvat de laatste ontwikkelingen, zoals het vernieuwde Duitse kiesstelsel, het Schotse referendum en de nieuwe Nederlandse procedure voor het formeren van een regering.

Ook is er aandacht voor de Europese Unie, zowel als grondwettelijk systeem en als internationale organisatie die grote impact heeft op nationale systemen. Europese kwesties als de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de EMU en de politieke dialoog tussen nationale parlementen en de Europese Commissie komen ook aan bod.

Zie voor meer informatie de website van de uitgever.