Studentenparlement

In het collegejaar 2016/2017 vindt een nieuwe editie van het Studentenparlement plaats. Van elke Nederlandse rechtenfaculteit kan een team deelnemen in de strijd om de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring. Deze keer werkt de regering aan een voorstel voor een speciale bevoegdheid tot beperking van grondrechten met het oog op terrorismebestrijding.

In het Studentenparlement wordt de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. Elk facultair team zal als fractie met een door loting te bepalen politieke kleur deelnemen aan de wedstrijd. De teams worden begeleid door staatsrechtdocenten van de betreffende faculteiten. Het wetsvoorstel wordt ingediend door een fictieve regering, die bestaat uit experts op het gebied van het staatsrecht. Deze keer werkt de regering aan een voorstel voor een speciale bevoegdheid tot beperking van grondrechten met het oog op terrorismebestrijding.

Gedurende de wedstrijd dienen de fracties niet alleen te laten zien dat zij de juridische inhoud van het wetsvoorstel doorgronden, maar ook dat zij het politieke spel goed beheersen. De behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats in een schriftelijke ronde en een mondelinge ronde. De schriftelijke ronde begint in het najaar van 2016, als de regering haar wetsvoorstel bij de Kamer indient. In deze voorbereidende fase leveren de fracties hun schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel. Ook kunnen amendementen worden voorgesteld.

In het voorjaar wordt voor de deelnemers een speciale workshop amendementen schrijven georganiseerd.

De afsluitende mondelinge behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats op vrijdag 19 mei 2017. Na het debat met de regering volgt de stemming over amendementen, moties en het wetsvoorstel. De mondelinge behandeling vindt traditiegetrouw plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

De winnende fractie wordt na de plenaire behandeling aangewezen door de jury. Deze bestaat doorgaans uit een hoogleraar staatsrecht, een politicus en een parlementair journalist. De winnaars gaan naar huis met de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring.

Deelnemende faculteiten:

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Maastricht University
  • Open Universiteit
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Tilburg University
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit Utrecht
  • Vrije Universiteit Amsterdam

Het Studentenparlement vindt elke twee jaar plaats in samenwerking met de Tweede Kamer. De organisatie is dit jaar in handen van de Universiteit Utrecht, de winnaar van de vorige editie.