WEMEP: Europe is your backyard

WEMEP1

'One for all, all for all, united we stand, divided we fall'. Dat was de strekking van een van de aangenomen resoluties bij de allereerste West-Europese Model European Parliament (WEMEP)conferentie in Den Haag. Met deze 'hartekreet' ondertreepten de 'young-europeans' het belang een oplossing te vinden voor de vluchtelingencrisis, hoewel de manier waarop voor felle discussies zorgden.

Een resolutie waarin werd gepleit voor betere veiligheidsmaatregelen voor verouderde kerncentrales haalde ook een meerderheid. Met name de Nederlandse delegatie hield hier een vurig pleidooi voor. Maar ook deze resolutie werd niet zonder slag of stoot aangenomen: de delegaties stonden soms lijnrecht tegenover elkaar. Een resolutie met het voorstel de jeugdwerkloosheid terug te dringen met betere voorlichting, meer financiële steun en intensievere samenwerking haalde ook een meerderheid. De deelnemers hadden duidelijk oog voor de achterliggende oorzaken van het probleem.

 
WEMEP2

De conferenetie

WEMEP vond plaats van donderdag 17 tot dinsdag 22 november. De conferentie was geheel georganiseerd door Nederlandse alumni van Model European Parliament. In totaal kwammen 80 leerlingen uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannië en twee gastdelegaties uit Spanje en Turkije naar Den Haag. Locaties werden ter beschikking gesteld door de Tweede Kamer, de provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag, Pro Demos Huis voor Democratie, het Montessori Lyceum en het Montesquieu Instituut.

De openingsplechtigheid vond plaats in het provinciehuis waar vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner en europarlementariër Marietje Schaake het woord voerden. Na teambuildingsessies

kwamen de deelnemers in commissievergaderingen op verschillende locaties bijeen om de resoluties op te stellen en om vervolgens bij elkaar te lobbyen voor hun resolutie.

Ook was er tijd voor ontspanning en verdieping. Tijdens een ‘intercultural night’ leerden de deelnemers over elkaars afkomst. In een inspirerend college en workshop over debattechnieken maakten de deelnemers kennis met pathos, logica en emoties. Zondagavond lichtte lobbyist Milos Labovic de kneepjes van het lobby-vak toe.

 
WEMEP3

Algemene Vergadering

Het inhoudelijke hoogtepunt kwam op maandag 21 november toen de Algemene Vergadering in de oude zaal van de Tweede Kamer bijeenkwam. Ton Elias, vice-voorzitter van de Tweede kamer sprak de vergadering toe. Daarna debatteerdern de delegaties heftig over vijf resoluties waarvan er uiteindelijk dus drie werden aangenomen.

Het feestelijke hoogtepunt was de farewell party in de Tramremise Den Haag. Het was een perfecte gelegenheid om de week met elkaar af te sluiten en afscheid te nemen.

Tot slot

De organisatie van WEMEP stond onder leiding van Manuel Quaden en conferentiemanager Manon van de Ven. De WEMEP-voorzitters hamer is officieel overgedragen aan België. Zij organiseren in 2017 de tweede West-Europese MEP Conferentie.

Meer informatie over afgelopen week is te vinden op wemep.eu