Zonden in de politiek

'Zonden in de politiek' is het thema van het op 15 november verschenen Jaarboek parlementaire geschiedenis van het CPG. Over wat daar precies onder valt, kan worden getwist, maar onvoldoende informatie aan het parlement blijft in de ogen van velen de grootste politieke zonde.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, die het eerste exemplaar in ontvangst nam, trok het zorgen voor goede informatie breder dan alleen als een verantwoordelijkheid van de regering. Juist de veelheid aan informatie maakt selectie, weging en duiding noodzakelijk. De kans dat Kamerleden door een informatieovervloed zaken missen, is reëler dan ooit. Over hoe precies moet worden bereikt dat meer maatwerk wordt geleverd, sprak zij zich echter niet uit.

In een forumdiscussie werd gewezen op het gevaar dat snelle berichtgeving ook tot een te snel oordeel kan leiden. Politici mogen best wat meer tijd nemen als er beschuldigingen worden geuit en moeten zich minder aantrekken van de druk om conclusies, laat staan consequenties te trekken.

In het jaarboek komen diverse affaires uit de parlementaire geschiedenis aan bod, zoals de val van staatssecretaris Robin Linschoten in 1996 en staat een interview met voorzitter Arib. Zij roept op zuinig te zijn op 'onze Kamerleden'. Zij moeten, ook bij kritiek, op een faire manier worden bejegend. Dat gebeurt nu lang niet altijd.