De parlementaire staat van Emre Ünver

maandag 27 februari 2017
Emre ýýnver

Op 14 december 2016 werd hij beëdigd in de Tweede Kamer: het Amsterdamse gemeenteraadslid voor de PvdA Emre Ünver. Toen al wist hij dat het een tijdelijke vervulling zou zijn. Ünver verving Sjoera Dikkers die sinds 25 oktober 2016 met gezondheidsverlof was en eerst werd vervangen door Rien van der Velde. Toen echter Diederik Samsom de lijsttrekkerverkiezingen verloor en zijn Kamerlidmaatschap beëindigde kon Van der Velde doorschuiven en kwam Emre Ünver in beeld.

Ünvers Kamerlidmaatschap duurde ruim acht weken. Op 15 februari jl. keerde Sjoera Dikkers terug in de Tweede Kamer. In deze acht weken viel ook nog het Kerstreces dus Ünver heeft amper tijd gehad om zich in te kunnen werken. Dat hij zijn Amsterdams gemeenteraadslidmaatschap niet heeft opgezegd is begrijpelijk, temeer daar hij plaatsvervangend voorzitter van de Raad is en ook voorzitter van het presidium. Hij noemde op de website van de gemeente Amsterdam* zijn Kamerlidmaatschap dan ook - wellicht terecht - een nevenfunctie, maar misschien stond het 'format' van de website van de gemeente Amsterdam geen andere betiteling toe.

In de Tweede Kamer hield Ünver zich bezig met Europa, arbeidsmigratie en handhaving, zo meldt de website van de PvdA*. Ünver heeft - afgaande op de Handelingen - tien keer de plenaire vergadering bijgewoond en twee keer meegedaan aan hoofdelijke stemmingen. In een plenaire vergadering heeft hij het woord niet gevoerd.

Samen met zijn fractiegenoot Marit Maij stelde hij twee keer schriftelijke vragen aan de minister Koenders van Buitenlandse Zaken:

Bij de verkiezingen op 15 maart staat Ünver op plaats 37 van de kandidatenlijst.

*geraadpleegd op 27 februari 2017

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl