Honderd jaar kiezers: 'ga stemmen!’ Interview met Rens Raemakers, de jongste kanshebber op een Kamerzetel,

woensdag 8 maart 2017, 15:25

Wordt Rens Raemakers de benjamin van de nieuwe Tweede Kamer?

Volgens de huidige stand van de peilingen maakt de nummer 17 op de kandidatenlijst van D66 daarop grote kans. Raemakers is op dit moment raadslid in zijn gemeente Leudal en jurist/bestuurskundige via detacheringsbureau Maandag. De Limburger is 25 jaar – eind maart wordt hij 26.

Sinds de invoering van het actief kiesrecht voor alle mannen boven de 25 jaar – dit jaar precies een eeuw geleden – werd het electoraat meermalen uitgebreid. Zo kregen vrouwen het stemrecht (1919) en werd de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd naar 18 jaar (1946-1972). Ook de naoorlogse dekolonisatie, de Europese integratie en de komst van gastarbeiders leverden nieuwe categorieën kiezers op.

De serie ‘Honderd jaar nieuwe kiezers’ – verzorgd door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis i, de afdeling Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit en de Kiesraad i – brengt wekelijks in kaart hoe deze ‘first time voters’ naar de stembus werden gelokt en wat hun ervaringen waren.