Bundel 11: 'Een goede raad' (presentatie)

Bundel 11 Een goede raad

De uitslag van de gemeenteraads­verkiezingen in maart 2018 liet een versplinterd beeld zien. De lokale partijen boekten met name winst. Het vormen van de nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders duurde gemiddeld langer dan voorheen. De periode 2018-2022 belooft voor de gemeenten een wel heel bijzondere te worden.

In de elfde bundel van de Montesquieu-reeks, 'Een goede raad', komen verschillende onderwerpen met betrekking tot lokale democratie aan de orde. Zijn gemeenten voor alle nieuwe taken en opgaven wel voldoende toegerust? Is regionale samenwerking een oplossing? Of toch maar beter samenvoeging en herindeling? Kan de gemeenteraad het aan?

Op donderdag 11 oktober lichtten de auteurs Manon Fokke (Uitdaging: Omgevingswet. Oplossingsrichtingen & valkuilen voor gemeenten) en Tom de Bruijn (Meer dan pragmatische oplossingen’. Ervaringen van een wethouder) hun artikelen toe en reflecteerde Luc Verhey kort op het thema. Aalt Willem Heringa (eindredacteur) trad op als moderator. Hij overhandigde de eerste bundel aan René Bagchus, directeur Democratie en Bestuur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees hier het verslag

Lees hier meer over de Montesquieu reeks

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Aalt Willem Heringa
Luc Verhey
Aalt Willem Heringa en Luc Verhey
Tom de Bruijn en Manon Fokke
Manon Fokke
Tom de Bruijn
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
René Bagchus neemt de bundel in ontvangst
René Bagchus
Het publiek
Het publiek
Na afloop de borrel
 

Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

Bij gebruik van deze foto's graag de bron vermelden.