Tweede Kamer wil verplicht lobbyregister en een afkoelperiode voor bewindspersonen

woensdag 15 september 2021, 13:30

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil een verplicht lobbyregister voor bewindspersonen, ambtenaren en politici. Bovendien zou er een afkoelperiode van twee jaar moeten komen, waarin oud-bewindspersonen niet aan de slag zouden mogen gaan als belangenbehartiger. Twee moties daartoe zijn op 14 september aangenomen.

In 2019 deed het Europese anticorruptieorgaan GRECO concrete aanbevelingen aan Nederland om belangenverstrengeling tegen te gaan. Eén van de suggesties was een lobbyregister, waarin staat welke lobbyisten toegang hebben tot politici en ambtenaren, en met wie door wie gesproken is. Vooralsnog heeft de Nederlandse regering nog geen concrete stappen genomen om een dergelijk lobbyregister in te richten. De Tweede Kamer wil nu dat de regering daar vaart mee maakt, naar het voorbeeld van het register dat geldt bij de Europese Commissie.

De door de Kamer gewenste afkoelperiode van twee jaar voor bewindspersonen voor zij als belangenbehartiger aan de slag mogen, is ook aanbevolen door GRECO. Deze afkoelperiode is op nieuw in beeld vanwege de recente overstap van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga naar de energiesector. De Tweede Kamer wenst bovendien een onafhankelijke toetsingscommissie die op deze regel moet toezien.

Bron: Tweede Kamer