Hofvijver oktober 2021: ‘ministeries en parlement werken te weinig samen’

maandag 25 oktober 2021, 13:00

DEN HAAG (PDC) - De kwaliteit van onze wetgeving, het is een veel besproken onderwerp nu de omvang en schade van de toeslagenaffaire beter in beeld wordt gebracht. Het feit dat een groot aantal kinderen van gedupeerde ouders uit huis is geplaatst, doet daar nog een schepje bovenop. In het hoofdartikel van De Hofvijver van oktober analyseert Huub Linthorst hoe we de kwaliteit van onze wetgeving kunnen verbeteren. De crux: ministeries en parlement moeten hun activiteiten coördineren en beter samenwerken om wetten als geheel goed te laten functioneren.

Remkes en Koolmees kondigden deze maand aan dat de kabinetsformatie zal worden opgesplitst in een coalitieakkoord en een regeerakkoord, om zo meer ruimte te geven voor het parlement bij de invulling van het beleid voor de komende jaren. Maar hoe wenselijk is dat bijna heiligverklaarde dualisme in het huidige politieke landschap? Jan Schinkelshoek schreef een kritische column over dit onderwerp.

Verder kijkt historicus Jan de Vetten terug op de omgang van het parlement met populistische partijen voor 2000. Wimar Bolhuis analyseert het advies van de Raad van State om de miljoenennota in het voorjaar te presenteren. Ook besteedt de Hofvijver aandacht aan Europese ontwikkelingen met artikelen over de energiecrisis, Duitsland, Polen, en Tsjechië.

Dit en meer in de nieuwste editie van de Hofvijver.