Podcast 'Het spel en de macht' #1: Wat hebben wij te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

maandag 24 januari 2022, 16:30

In samenwerking met het Montesquieu Instituut lanceert het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB) een nieuwe podcast over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Deze podcast, genaamd ‘het Spel en de Macht’, is een vervolg op de gelijknamige podcast die het CNPB eerder organiseerde rondom de Tweede Kamerverkiezingen. In vijf afleveringen zullen wetenschappers met expertise over de lokale politiek hun licht laten schijnen op belangrijke kwesties rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Daarnaast bevat elke aflevering een rubriek ‘in het veld’, waarin een kort gesprek met een praktijkdeskundige plaatsvindt.

Vandaag staat aflevering 1 online: Wat hebben wij te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

 
Het spel en de macht


Door een groot aantal decentralisaties hebben gemeenten de afgelopen decennia veel meer te zeggen gekregen. Maar hoe gaan gemeenten in de praktijk om met dat uitgebreide takenpakket, en kunnen ze al die nieuwe taken eigenlijk wel aan? En wat betekent de toegenomen macht van gemeenten voor de democratische positie van burgers?

In deze aflevering laat Geerten Boogaard, Bijzonder Hoogleraar Decentrale Overheden bij de Universiteit Leiden zijn licht schijnen op de democratische effecten van decentralisering. Hij gaat daarbij ook in op het feit dat gemeenten door het verzwaarde takenpakket veel meer met elkaar zijn gaan samenwerken. Met Lisanne Blok, Universitair Docent bij het Department Bestuurs en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, bespreken we vervolgens wat dit betekent voor de democratische positie van burgers.

In het veld spreken we deze keer Els Boers, die als interim-griffier werkzaam is geweest bij verschillende gemeenten, een aantal boeken heeft geschreven over de gemeentepolitiek, en de oprichter is van de Stichting Krachtig Lokaal Bestuur. Zij vertelt vanuit haar uitgebreide ervaring hoe decentralisering in de praktijk heeft uitgepakt.

Meer informatie en achtergrond