Joost van Iersel

foto Joost van Iersel
bron: privécollectie

Uit de kring van de christelijke werkgevers afkomstig en tot de rechtervleugel van het CDA behorend Tweede Kamerlid. Was actief in de Europese Beweging (voorzitter), de Atlantische Commissie en het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening (de tegenhanger van het IKV). Woordvoerder op het gebied van industriebeleid, internationale handel en Europa en ondervoorzitter van de Kamercommissies voor Economische en Europese Zaken. Later voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel. Journalisten meenden ten onrechte dat zelfingenomenheid ten grondslag lag aan zijn veel geciteerde (apocriefe) uitspraak over het CDA: "We rule this country". Die uitspraak luidde echter "We just run the country".