Pieter van Dijk

foto Pieter van Dijk

Deskundige op het gebied van het volkenrecht en van mensenrechten, die na een wetenschappelijk loopbaan bij de Utrechtse universiteit staatsraad werd. Had tevens vier jaar zitting in de Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. Bijna zeven jaar voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zijn grote betrokkenheid bij het internationale en humanitaire recht en bij burgerlijke vrijheden valt af te leiden uit de vele nevenfuncties die hij op dat vlak vervult en vervulde.