Ronald van Raak

foto Ronald van Raak
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL

Energieke, strijdbare en debatvaardige Brabantse SP-politicus; eerst drie jaar in de Eerste Kamer en daarna, vanaf 2006, ruim veertien jaar in de Tweede Kamer. Was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en daarna directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, waarvan hij later voorzitter werd. Als Kamerlid woordvoerder op het gebied van het binnenlands bestuur, constitutionele zaken, koninklijk huis, kiesrecht, beloning ambtsdragers, werkwijze van de Kamer, Koninkrijksaangelegenheden en veiligheid. Was tevens lid van het Presidium. Bracht in 2016 een wet over bescherming van klokkenluiders tot stand en had in 2020 succes met een voorstel in eerste lezing over het correctief referendum. Sinds 1 april 2021 is hij hoogleraar 'Erasmiaanse waarden' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde eerder op een studie over het 19-eeuwse conservatisme.

 

Ronald van Raak is hoogleraar Erasmiaanse waarden, bij Erasmus School of Philosophy, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was lid van de Eerste Kamer (2003-2006) en Tweede Kamer (2006-2021) voor de SP.