Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

logo DNPP

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen verzamelt systematisch gegevens over politieke partijen in Nederland, publiceert daarover en bevordert wetenschappelijk onderzoek.

Aangezien de parlementaire werkzaamheden van de partijen reeds worden vastgelegd in de Handelingen, ligt het accent daarbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer.

Het DNPP, dat wordt geleid door prof.dr. Gerrit Voerman, is in 1973 opgericht en is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen

Inhoud

1.

Beschikbaar materiaal

Het aanwezige materiaal bestrijkt de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw, toen de eerste partijen werden opgericht.

Het DNPP beschikt over een systematische bibliografie over Nederlandse politieke partijen, een brochurecollectie, een geluidsarchief, partijarchieven, een handbibliotheek, een partijdatabestand en uitgebreide collecties dag-, opinieweek- en partijbladen, verkiezingsprogramma's en partij-affiches.

In het Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen wordt een overzicht gegeven van de partijpolitieke gebeurtenissen in het afgelopen jaar en worden verschillende artikelen vanuit diverse wetenschappelijke disciplines opgenomen.

2.

Meer informatie