Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

logo DNPP

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Universiteit Groningen verzamelt gegevens over Nederlandse politieke partijen. Het heeft tot doel:

  • • 
    het verzamelen en toegankelijk maken van publicaties van en over Nederlandse politieke partijen
  • • 
    het verstrekken van informatie over Nederlandse politieke partijen
  • • 
    het doen van onderzoek naar Nederlandse politieke partijen

Aangezien de parlementaire werkzaamheden van de partijen reeds worden vastgelegd in de Handelingen, ligt het accent daarbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer.

Het DNPP wordt geleid door prof.dr. Gerrit Voerman en is in 1973 opgericht.

1.

Beschikbaar materiaal

Het aanwezige materiaal bestrijkt de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw, toen de eerste partijen werden opgericht.

Het DNPP beschikt over een systematische bibliografie over Nederlandse politieke partijen, een brochurecollectie, een geluidsarchief, partijarchieven, een handbibliotheek, een partijdatabestand en uitgebreide collecties dag-, opinieweek- en partijbladen, verkiezingsprogramma's en partij-affiches.

In het Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen wordt een overzicht gegeven van de partijpolitieke gebeurtenissen in het afgelopen jaar en worden verschillende artikelen vanuit diverse wetenschappelijke disciplines opgenomen.

2.

Onderzoek

Onder de vlag van het Montesquieu Instituut doet het DNPP onderzoek naar Nederlandse politieke partijen.

3.

Publicaties

In samenwerking met het Montesquieu Instituut heeft het DNPP een bundel gepubliceerd met de verkiezingsprogramma's van alle deelnemende Nederlandse politieke partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 en juni 2010. Een soortgelijke bundel is samengesteld met de verkiezingsprogramma's van alle Nederlandse deelnemende politieke partijen aan de Europese verkiezingen van juni 2009. Ook heeft het DNPP een boek uitgegeven over het gebruik van campagne affiches door Nederlandse politieke partijen voor de Europese verkiezingen sinds 1979 tot 2009.

Het DNPP heeft, in samenwerking met het CPG, een bundel gepubliceerd met de biografische portretten van de Nederlandse eurocommissarissen. Ook heeft het DNPP een Engelstalige biografie uitgegeven over Max Kohnstamm.

4.

Meer informatie