Madeleine van Toorenburg

foto Madeleine van Toorenburg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website CDA.nl

Gedurende veertien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA, waarin het voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie Fyra het meest in het oog sprong. Hield zich verder vooral bezig met justitie en veiligheid, asielbeleid en terrorismebestrijding en was enige jaren vicefractievoorzitter. Maakte ook vier jaar deel uit van het Kamerpresidium. Voor zij Kamerlid werd, was zij werkzaam in het gevangeniswezen en locatiedirecteur van jeugdinrichting "De Leij" te Vught. Vasthoudend Kamerlid, dat in heldere bewoordingen sprak. Kwam met initiatiefvoorstellen over aanpak van doorverkoop van kaartjes en aanscherping van het kraakverbod. Is sinds 2 juli 2021 lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.