Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg

foto Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg
bron: Website CDA.nl

Madeleine van Toorenburg (1968) was van 1 maart 2007 tot 31 maart 2021 Tweede Kamerlid voor het CDA. Sinds 2 juli 2021 is zij lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Mevrouw Van Toorenburg was locatiedirecteur van jeugdinrichting "De Leij" te Vught en woont in Rosmalen. Zij was als Kamerlid woordvoerder justitie en veiligheid (criminaliteit, drugs, gevangeniswezen, terrorismebeleid, alsmede asielbeleid) en voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Mevrouw Van Toorenburg was verder lid van het Presidium en in 2017-2020 (eerste) vicefractievoorzitter.