Gerben-Jan Gerbrandy

Gerben Jan Gerbrandy (1967) is lijstrekker voor D66 bij de Europees Parlementsverkiezingen van 2024. Gerbrandy was eerder van 14 juli 2009 tot 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement. Hij maakte namens D66 deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). De heer Gerbrandy was internationaal secretaris van D66 en senior politiek adviseur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eerder was hij werkzaam bij de D66-fracties in zowel de Tweede Kamer als het Europees Parlement. In het Europees Parlement hield de heer Gerbrandy zich bezig met milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid.