Philipp Kiiver

Mr. Philipp Kiiver (1979) studeerde van 1999 tot 2003 Nederlands recht, Europees recht en rechtsvergelijking aan de Universiteit Maastricht. Van 2003 tot 2005 was hij als junior-onderzoeker verbonden aan de capaciteitsgroep publiekrecht van de Maastrichtse rechtenfaculteit. Hij promoveerde op het onderwerp van de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie. In 2005 werd hij in Maastricht benoemd tot universitair docent; sinds 2007 is hij universitair hoofddocent Europees en vergelijkend constitutioneel recht.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 25 februari 2011.