Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dr. Ph. (Philipp) Kiiver LL.M

Mr. Philipp Kiiver (1979) studeerde van 1999 tot 2003 Nederlands recht, Europees recht en rechtsvergelijking aan de Universiteit Maastricht. Van 2003 tot 2005 was hij als junior-onderzoeker verbonden aan de capaciteitsgroep publiekrecht van de Maastrichtse rechtenfaculteit. Hij promoveerde op het onderwerp van de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie. In 2005 werd hij in Maastricht benoemd tot universitair docent; sinds 2007 is hij universitair hoofddocent Europees en vergelijkend constitutioneel recht.

in de periode 2006: wetenschapper Montesquieu Instituut

1.

Voornaam (roepnaam)

Philipp (Philipp)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leningrad (Sovjet Unie), 17 juli 1979

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
  • junior onderzoeker rechtenfaculteit, Universiteit Maastricht, van 2003 tot 2005
  • universitair hoofddocent Europees en Vergelijkend Constitutioneel Recht, Universiteit Maastricht

4.

Nevenfuncties

huidige
  • lid redactie Maastricht Journal of European and Comparative Law
  • fellow Montesquieu Instituut

5.

Opleiding

academische studie
  • rechten, Universiteit Maastricht, tot 2003

promotie
  • rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, 2005

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Hij heeft de Duitse en Estse nationaliteit

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
"The national parliaments in the European Union: a critical view on EU constitution-building" (dissertatie, 2005)

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 25 februari 2011.