Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Ch.-L. de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu

foto Ch.-L. de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu
vergrootglas

Franse rechtsfilosoof uit het midden van de achttiende eeuw, die met zijn leer over de scheiding der machten (Trias Politica) belangrijke invloed had op staatsinrichting van westerse landen. Was rechter in Bordeaux en maakte als geleerde diverse reizen naar Europese landen. Hekelde in zijn Perzische brieven misstanden op maatschappelijk en politiek gebied. Zijn theorie legde hij neer in de in 1748 verschenen "De l'Esprit des lois". Hij beschreef daarin de bestaande politieke systemen en bepleitte scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. De invloed van de leer was groot in Frankrijk en de Verenigde Staten, maar kent bijvoorbeeld in Nederland een minder strakke toepassing.

in de periode 1689-1755: invloedrijk Europees denker

1.

Voornaam

Charles-Louis

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Voegde in 1707 de titel "Seigneur de Montesquieu, baron de La Brède" achter zijn naam

geboorteplaats en -datum
kasteel La Brède, bij Bordeaux, 18 januari 1689

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 10 februari 1755

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

niet-kerkelijke levensbeschouwing
vrijmetselaar, vanaf 1730

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • advocaat gerechtshof van Bordeaux, vanaf 14 augustus 1708
 • raadsheer gerechtshof van Bordeaux, van 1714 tot 1716
 • president gerechtshof van Guyenne, van 13 juli 1716 tot 1726

4.

Nevenfuncties

 • directeur Academie van Bordeaux, van 1718 tot 1720
 • directeur Academie van Bordeaux, vanaf 1726
 • directeur Academie van Bordeaux, vanaf 1735

5.

Opleiding

academische studie
 • studie, Collège de Juilly, van 1700 tot 1705
 • rechten, Universiteit van Bordeaux, van 1705 tot 29 juli 1708
 • studie te Parijs, van 1709 tot 1713

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bestudeerde de wetten en instellingen van Europese landen
 • Verbleef twee jaar in Engeland en maakte vele reizen (onder meer naar Wenen, Hongarije, Venetië, Milaan, Turijn, Genua, Florence, Rome, Napels, Keulen, Mainz, Munster, Hannover, Amsterdam en Utrecht

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was protestants

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Bordeaux, van 1705 tot 1709
 • Parijs, van 1709 tot 1714
 • Bordeaux, van 1714 tot 1726
 • Parijs, van 1726 tot 1731
 • Bordeaux, vanaf 1731

relevante buitenlandse reizen
reis door Europa, van 1728 tot 1729

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Academie van Bordeaux, vanaf 3 april 1716
 • lid Acadèmie Française, vanaf 1728

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Lettres persanes" (briefroman, 1721)
 • "Le Temple de Gnide" (1725)
 • "Lysimachus" (1733)
 • "Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence" (1734)
 • "L'Esprit des lois" (1748)

literatuur/documentatie
 • M. Richter, "The political theory of Montesquieu" (1977)
 • D.W. Carrithers, "The Spirit of Laws, by Montesquieu" (1977)
 • A. Vloemans, "Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie" (1980), 177-182
 • R. Shackleton (red.), "Essays on Montesquieu and on the Enlightenment" (1988)
 • P.J. Conroy, "Montesquieu revisited" (1992)
 • L. Desgraves, "Montesquieu: l'oeuvre et la vie" (1995)
 • J. Holierhoek, "Over de geest van de wetten" (vertaling, 2006)
 • "Oevres complètes de Montesquieu" (1998-)

8.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1715

echtgeno(o)t(e)/partner
J. de Lartigue, Jeanne

kinderen
1 zoon en 2 dochters

vader
J. de Secondat, Jacques

moeder
M.F. de Pesnel, Marie Françoise

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.