Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf

foto Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Groningse juriste die een gewaardeerd bestuurder op lokaal niveau werd. Komt uit een rood 'nest' en is dochter van een schoolhoofd. Besloot nadat zij in 1977 bij een gijzeling was betrokken politiek-bestuurlijk actief te worden en klom via het wethouderschap van Nijmegen op tot burgemeester van achtereenvolgens Zutphen, Amersfoort en Utrecht. Stond bekend om haar grote inzet en betrokkenheid bij 'haar' burgers. Wars van dikdoenerij en daardoor populair. Was enige jaren secretaris van de PvdA en bekleedde diverse adviesfuncties op het gebied van veiligheid, vervoer en cultuur.

in de periode 1999-2007: burgemeester van Utrecht

1.

Voornamen (roepnaam)

Annie Henny (Annie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 19 juli 1946

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 17 mei 2017

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

  • lid gemeenteraad van Nijmegen, van 5 september 1978 tot 16 juni 1989
  • wethouder (van sociale zaken en welzijn) van Nijmegen, van 7 september 1982 tot 16 juni 1989 (vanaf 1986 tevens locoburgemeester)
  • burgemeester van Zutphen, van 16 juni 1989 tot 16 juni 1994
  • burgemeester van Amersfoort, van 16 juni 1994 tot 1 juli 1999
  • burgemeester van Utrecht, van 1 juli 1999 tot 1 januari 2008 (per 1 januari 2000 benoemd tot burgemeester van de na herindeling gevormde nieuwe gemeente Utrecht)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/36)

  • voorzitter Nationale Regiegroep Belvedère
  • voorzitter Nationaal Reumafonds, vanaf februari 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd tot burgemeester van Utrecht benoemd, hoewel D66'er Kohnstamm op nummer 1 van de voordracht stond

uit de privésfeer
  • Komt uit een traditioneel 'rood' gezin
  • Haar vader was hoofd van een openbare lagere school

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.