Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

Logo Radboud Universiteit Nijmegen

In 1923 werd de Radboud Universiteit Nijmegen opgericht als Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2004 veranderde de universiteit haar naam in Radboud Universiteit Nijmegen om de samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum te benadrukken. Inmiddels biedt de RU bijna veertig bacheloropleidingen en 76 masteropleidingen aan. Deze zijn verdeeld over acht faculteiten. De universiteit telt zo'n 20.000 studenten en vijfduizend medewerkers, waarvan zo'n drieduizend personen wetenschappelijk personeel.

De universiteit is voortgekomen uit de katholieke gemeenschap, en draagt dit ook uit in haar onderzoeks- en onderwijsprogramma. Daarnaast participeert zij in vele landelijke katholieke en algemeen-christelijke verbanden.

Het college van bestuur is statutair verantwoordelijk voor de universiteit en stelt het algemeen beleid voor de faculteiten vast. Elke faculteit heeft een faculteitsbestuur dat de faculteit leidt en beheert. Ook de koers die de faculteit vaart, wordt bepaald door het faculteitsbestuur. Het stichtingsbestuur adviseert het college van bestuur over het uit te voeren beleid en houdt hier toezicht op. Voor financiering van haar activiteiten is de universiteit met name afhankelijk van de overheid, publieke organisaties en private instellingen.