Start Montesquieu Instituut

Minister Plasterk en burgemeester Deetman hebben in Den Haag het Montesquieu Instituut geopend. Dit instituut gaat zich in samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen in Europa bezig houden met onderzoek naar en onderwijs in de parlementaire geschiedenis en politieke cultuur van de EU-lidstaten én de Europese Unie. Verder zal het instituut onderzoek doen naar de constitutionele verhoudingen en ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

Minister Plasterk wees op het belang die kennis en inzicht kunnen hebben bij het vergroten van draagvlak voor Europese samenwerking. Hij vindt het voor de hand liggen dat ons land een leidende rol gaat spelen in de geschiedschrijving van het Europese parlement en in de vergelijkende beschrijving van de parlementen van de EU-landen. Het vakgebied van de parlementaire geschiedenis staat in Nederland goed aangeschreven.

Burgemeester Deetman zei blij te zijn dat de hoofdvestiging van het nieuwe instituut in Den Haag is. Den Haag is niet alleen een internationale stad, waar ook een deel van de Europese eenwording is geschreven. Den Haag is ook, sinds eeuwen, het bestuurlijke en politieke centrum van ons land.

Toespraken