Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mr. E.M. (Ed) d' Hondt

foto Mr. E.M. (Ed) d' Hondt
vergrootglas

Doortastende PvdA-bestuurder van katholieken huize, die op zijn 32e burgemeester werd. Begon zijn loopbaan als juridisch adviseur bij een bedrijf voor bouwmaterialen en was daarna ambtenaar bij het kabinet van de Commissaris van de Koningin in Gelderland. Burgemeester in achtereenvolgens Hilvarenbeek, Maarssen en Nijmegen. Combineerde die posten met diverse functies op het gebied van veiligheid, politie, cultuur en waterbeheer. Nadien zes jaar voorzitter van de vereniging van samenwerkende universiteiten. Bekwaam, integer en sympathiek bestuurder, die ook uiterst vasthoudend kan zijn en zaken graag op scherp zet.

in de periode 2007-: bestuurder Montesquieu Instituut

1.

Voornamen (roepnaam)

Edumond Maria (Ed)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oostburg, 17 mei 1944

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

3.

Partij/stroming

partij
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1970

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • jurdisch adviseur bouwmaterialenbedrijf en betonfabriek te Hulst, van 1968 tot 1971
 • diverse functies bij het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 1969 tot 16 december 1976 (laatstelijk als hoofd sectie openbare orde en veiligheid en tevens waarnemend kabinetschef)
 • burgemeester van Hilvarenbeek, van 16 december 1976 tot 16 september 1985
 • burgemeester van Maarssen, van 16 september 1985 tot 16 april 1990
 • burgemeester van Nijmegen, van 16 april 1990 tot 1 november 2000
 • voorzitter VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), van 1 november 2000 tot 1 december 2006
 • voorzitter GGD Nederland, van 1 juni 2005 tot 1 januari 2014
 • voorzitter GHOR Nederland, van 2011 tot 1 januari 2014
 • voorzitter GGD-GHOR Nederland, van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter bestuur Stichting Montesquieu, vanaf 1 november 2006

vorige
 • voorzitter Driehoeksoverleg Rijkspolitie Regio Midden-Brabant
 • voorzitter Provinciaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Brabant
 • voorzitter Kunstcentrum Brabant
 • vicevoorzitter bestuur Beekse Bergen
 • voorzitter Severinusstichting Veldhoven
 • voorzitter Van Spreeuwelstichting
 • lid bestuur Cosmocentrum
 • lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Midden-Brabant, belast met milieu
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Brabant
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Regionale Brandweer Noord-Brabant
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Bescherming Bevolking
 • lid Politiebegeleidingsorgaan Noord-Brabant
 • lid VNG-commissies
 • voorzitter Provinciale VVV Utrecht
 • vicevoorzitter Samenwerkingsverband Midden- en West-Utrecht
 • lid bestuur Samenwerkende Organisaties Openbaar Vervoer Utrecht
 • vicevoorzitter Commissie van Overleg en Samenwerking Politie, provincie Utrecht
 • voorzitter Provinciaal Overleg Orgaan Zwakzinnigenzorg Utrecht
 • lid Regionaal Beraad Utrecht
 • lid bestuur Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
 • voorzitter NBLC (Nederlands Bibliotheek- en Lectuur Centrum)
 • voorzitter commissie Politie en Wetenschap
 • voorzitter Raad van Commissarissen Reggeborgh Beheer
 • vicevoorzitter Pax Christi
 • voorzitter bestuur Introdans
 • lid Raad van Toezicht KRO (Katholieke Radio-Omroep)
 • lid Raad van Commissarissen "De Nederlandsche Bank"
 • voorzitter Commissie Good Governance Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecties
 • lid bestuur Stichting WeTeN
 • lid bestuur INK
 • vicevoorzitter Commissie Overloopgebieden
 • voorzitter Regionale Brandweer Nijmegen
 • korpsbeheerder Politie Gelderland-Zuid
 • voorzitter Regio Nijmegen
 • lid Euregioraad Regio Rijn-Waal
 • lid Raad KLPD
 • voorzitter Korpsbeheerdesberaad
 • voorzitter bestuur IT-organisatie
 • voorzitter Stichting Waalconcerten
 • voorzitter Stuurgroep GVGS (grensoverschrijdende samenwerking politie)
 • lid bestuur IRT Noord- en Oost-Nederland
 • voorzitter Raad van Toezicht Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Continuon
 • voorzitter bestuur Museum "Het Valkhof" te Nijmegen
 • voorzitter Stichting Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
 • voorzitter Stuurgroep Liniecommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • voorzitter Ketenpartnerberaad XBLR
 • lid Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • lid bestuur Stichting Administratiekantoor Wegener
 • lid bestuur Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie
 • lid Raad van Advies Stichting Lang Leren Leven
 • voorzitter GGD Nederland en GHOR Nederland, van 1 juni 2005 tot 1 augustus 2014
 • voorzitter Interbestuurlijke Taakgroep Gemeenten, van november 2007 tot juni 2008
 • voorzitter Commissie evaluatie Staatsbosbeheer, van mei 2009 tot september 2009
 • vicevoorzitter Nederlandse Rode Kruis
 • lid bestuur en vicevoorzitter Raad van Toezicht Politieacademie
 • voorzitter Hollandse Waterlinie
 • lid (was enige tijd voorzitter) Raad van Commissarissen Goudse Verzekeringen
 • voorzitter Raad van Commissarissen Brinkgroep
 • voorzitter Raad van Commissarissen Alliander
 • lid Raad van Commissarissen BMC te Amersfoort
 • lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland
 • lid bestuur Academie voor Wetgeving
 • lid Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, vanaf 1 juli 2009
 • voorzitter Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek, vanaf september 2010

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a te Breda

academische studie
 • Nederlands recht: publiekrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1963 tot 1969

7.

Wetenswaardigheden

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 25 april 2008

8.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
diverse publicaties over bestuur, politie, universitair onderwijs etc.

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 dochters

10.

Hofvijver bijdragen