Masterclass 2008 'In de Coulissen van de Europese Unie'

De deelnemers van de Masterclass 2008

Op 16 mei 2008 vond de laatste zitting plaats van de Masterclass van het Montesquieu Instituut. Vanaf maart volgden een zestiental deelnemers de reeks van zeven seminars over Europese besluitvorming. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 juni 2008 ontvingen de deelnemers hun welverdiende certificaten.

Ook interesse om deel te nemen aan de Masterclass van het Montesquieu Instituut? Hou deze site dan in de gaten, want in het volgende academische jaar zal de nieuwe reeks plaatsvinden. Lees hieronder verder voor de toelatingseisen en een impressie van de afgelopen Masterclass.

In de Coulissen van de Europese Unie: Masterclass Montesquieu Instituut

Uit de eerste hand horen hoe het achter de schermen van de Europese Unie toegaat? Dat kan door deel te nemen aan de Masterclass van het Montesquieu Instituut, die in maart begint. Deze Masterclass bestaat uit een reeks seminars, waar door aansprekende docenten uit verschillende disciplines in wordt gegaan op de achtergronden van de besluitvorming in de EU.

Voor studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in Europa is dit dan ook een unieke kans om in een zeer korte tijd specialistische en multidisciplinaire kennis op te doen over dit niet meer uit ons leven weg te denken fenomeen: de Europese Unie.

Achter het certificaat waarmee de Masterclass wordt afgesloten staan de vier Nederlandse Universiteiten die binnen het Montesquieu Instituut samenwerken: Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Maastricht.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Programma en docenten

Iedere docent is een expert op zijn of haar vakgebied met kennis van de dagelijkse praktijk. In zeven seminars passeren alle facetten van het met vallen en opstaan integrerende Europa de revue:

 • 1. 
  Van de EGKS tot de Europese Unie.

  Een historisch overzicht van de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap met hoogte- en dieptepunten.

  • Prof. Dr. Koen Koch zal het thema behandelen vanuit politiek-historische invalshoek.

   Koch is docent Internationale Betrekkingen, Universiteit Leiden. Hij bezet de Jean Monnet Chair in Political and Administrative Studies of European Integration en is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, commissie Vrede en Veiligheid.

  • Dr. Bart van Riel bekijkt daarna de sociaal-economische kant van het verhaal.

   Van Riel is secretaris van de commissie Internationaal Sociaal-Economische Aangelegenheden, Directie Economische zaken Sociaal Economische Raad (SER), Den Haag. Hij is tevens docent bij de Master cursus European Studies in Leiden en de Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BOFEB), Erasmus Universiteit, Rotterdam.

 • 2. 
  Verhoudingen tussen Europese en nationale instellingen.

  Een lezing over de verhoudingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie, het nationale parlement en de nationale regering.

  • Dr. Mr. Philipp Kiiver laat zijn licht schijnen over de juridische verhoudingen binnen de EU en de nationale instituties.

   Kiiver is Universitair Hoofddocent Europees en Vergelijkend Constitutioneel Recht, Universiteit Maastricht.

  • Drs. Tom J.A.M. de Bruijn behandelt het thema vanuit de positie van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging.

   De Bruijn is Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie te Brussel.

 • 3. 
  Ruimte om beleid te maken.

  Een zitting over de verschillende mogelijkheden van het Europese Parlement om Europees beleid te beïnvloeden.

  • Mr. Berend-Jan M. baron van Voorst tot Voorst

   Plaatsvervangend kabinetschef Eurocommissaris Andriessen 1981-1985, Lid Tweede Kamer in 1989 (CDA), Staatsecretaris Buitenlandse Zaken (Europese samenwerking) 1988-1989, Staatssecretaris van Defensie 1989-1993 en Commissaris van de Koningin in Limburg 1993-2005.

 • 4. 
  Politieke groeperingen op nationaal en Europees niveau (Parlementen).
  • Drs. Jean J.M. Penders belicht de belangen van politieke fracties. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de rol van een nationale ambtenaar, een lid van de Nederlandse Tweede Kamer en een lid van het Europees Parlement.

   Penders is oud-ambtenaar van het Ministerie Buitenlandse Zaken 1968-1972, oud- Secretaris van de KVP-fractie Tweede Kamer 1972-1976, oud-medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1976-1979 en oud-lid van het Europees Parlement 1979-1994. Hij is nu docent Europese Studies aan de Universiteit Leiden en docent Europese en Veiligheidsvraagstukken, Instituut Clingendael.

  • Mevrouw Marije Laffeber bekijkt vervolgens de fracties en de daarmee verband houdende belangen op Europees en nationaal niveau vanuit de optiek van nationale politieke organisaties.

   Mevrouw Laffeber is Internationaal Secretaris van de PvdA te Amsterdam, en lid van de delegatie Europese Socialisten.

 • 5. 
  Bureaucraten op EU-niveau en hun nationale tegenhangers.

  Een zitting over de manieren waarop nationale en Europese ambtenaren hun politieke meerderen dienen.

  • Mevrouw Joanneke M. Balfoort

   Mevrouw Balfoort werkt bij de Directie Integratie Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • 6. 
  De Brusselse invasie in nationaal beleid.

  Een zitting over de manier waarop Brussel nationale wetgeving lijkt te dicteren.

  • Prof. Dr. Wim J.M. Voermans

   Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden.

 • 7. 
  De media en de EU.

  Een zitting over de manier waarop de media over het komen en gaan van EU-politiek berichten.

  • Drs. Wilmer Heck

   Bij de NRC lid van de redactie Nederland en Europa, en oud-voorlichter van de fractie Groen Links in het Europees Parlement.

2.

Toelating

Studenten en afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hogescholen uit de studierichtingen Bestuurskunde, Politicologie, Rechten, Geschiedenis en Europese Studies en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@montesquieu-instituut.nl. Stuur hierbij een motivering voor deelname aan de Masterclass, een c.v. en - voor nog studerenden - een overzicht van behaalde vakken met cijfers. Uit de aanmeldingen zal door een commissie van het instituut een groep van twaalf tot vijftien deelnemers worden geselecteerd.

Deelname is gratis.

3.

Data

Maart

7 en 28

April

4, 18 en 25

Mei

9, 16 en 30

Juni

20: Uitreiking certificaten

De bijeenkomsten duren van 10:00 tot 12:30 uur, gevolgd door en gezamenlijke lunch tot 13:30 uur.

Voorafgaand aan elke seminar wordt door de docent de ter voorbereiding te lezen literatuur aangegeven. Tijdens de seminars zal de docent een onderwerp, gelieerd aan de dagelijkse praktijk van Europese politiek, nader behandelen.