Collegereeks Parlementaire Geschiedenis van het Minister-Presidentschap

In het najaar van 2008 verzorgde het Montesquieu Instituut in samenwerking met het Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Leiden, een serie van zeven colleges over Parlementaire Geschiedenis. De colleges, die werden gehouden bij de Campus Den Haag, werden gegeven door Prof. Dr. J.Th.J. van den Berg.

Bekijk de officiële folder

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Beschrijving

De leerstoel Parlementaire Geschiedenis richt zich op de ontwikkeling van de vaderlandse volksvertegenwoordiging. Deze vindt haar oorsprong bij de in 1795 gestichte Bataafse Republiek, waar op 1 maart 1796 voor het eerst de Nationale Vergadering zitting nam.

Tegenwoordig kent het nationale parlement vele gezichten. Zo dient het als een arena, waar politieke tegenstellingen worden uitgevochten. Ook fungeert het als een parlementaire marktplaats, waar maatschappelijke belangen worden gewogen en verhandeld. Bovendien zorgt de continue confrontatie met de regering en andere staatsinstellingen voor een intrigerend spanningsveld.

In de ondersteunende literatuur komen de algemene lijnen van de Parlementaire Geschiedenis uitgebreid aan bod. Tijdens de colleges zelf werd het vizier op een specifieker thema gericht: de onweerstaanbare groei van een 'ongewenst kind' binnen het Nederlandse parlementaire stelsel, het ambt van minister-president.

2.

Studiemateriaal

Algemeen:

  • P.J. Oud en J. Bosmans, 'Staatkundige vormgeving in Nederland, deel I: 1840 - 1940', Assen (Van Gorcum), 1997;
  • J. Bosmans, 'Staatkundige vormgeving in Nederland, deel II: de tijd na 1940', Assen (Van Gorcum), 1999.

Thematisch:

  • R.B. Andeweg (red.), Ministers en ministerraad, Den Haag (Sdu), 1990;
  • H. te Velde e.a., 'Omtrent de minister-president. De positie van de minister-president in historisch perspectief', z.p.,z.j., (Den Haag, Ministerie van BZK, 2006), 7 - 45 en 69 - 114;
  • J.P. Rehwinkel e.a., 'De positie van de minister-president', Zwolle (Tjeenk Willink), 1994;
  • J.L.W. Broeksteeg e.a., 'De minister-president in vergelijkend perspectief', Den Haag (Sdu), 2004;
  • J.L.W. Broeksteeg en L.F.M. Verhey (red.), 'Een versterking van de minister-president?', Deventer (Kluwer) 2005.

 Het totaal omvat zo'n 980 pagina's.