Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA)

Logo Universiteit Leiden

Faculteit Governance and Global Affairs is één van de partners van het Montesquieu Instituut. De Faculteit is in 1999 opgericht als een nevenvestiging van de Universiteit Leiden.

De Faculteit richt zich primair op vraagstukken van recht, politiek en bestuur. Ook is er aandacht voor de onderlinge relaties, de brede maatschappelijke en cultuurhistorische context. Ook de effecten van globalisering en van demografische en technologische ontwikkelingen op de Nederlandse samenleving worden onderzocht.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderzoek

De Faculteit Governance and Global Affairs verricht onderzoek op terreinen als politicologie, bestuurskunde, geschiedenis en filosofie.

2.

Valorisatie

De onderzoekers van de Faculteit Governance and Global Affairs hebben diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en nemen regelmatig zitting in panels bij internationale conferenties.