Mark Bovens

Mark Bovens (1957) is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2000 de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap mede oprichtte. Bovens is bestuurskundige, gespecialiseerd in verantwoordingsvraagstukken van en in het openbaar bestuur. Zo muntte Bovens in 1987 voor het eerst de term 'klokkeluider'. Mark Bovens heeft daarnaast veelvuldig zitting genomen in advies- en onderzoekscommissies van de overheid, met name op het gebied van ICT en zaken omtrent aansprakelijkheid van de overheid.