Lily Sprangers

Lily Sprangers (1956) is sinds 2015 manager van het LeidenAsiaCentre. Daarvoor was zij directeur van het Turkije Instituut. Sprangers heeft moderne geschiedenis gestudeerd. Na bij de directie voorlichting op het Ministerie van Defensie te hebben gewerkt zijn haar werk en haar nevenfuncties altijd gekenmerkt door een internationale dimensie.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 7 september 2016.