Hilde Reiding

foto Hilde Reiding

Hilde Reiding werkt bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Reiding is geschoold in politieke geschiedenis en internationale betrekkingen. Voor haar proefschrift over het Nederlandse internationale mensenrechtenbeleid won ze de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs. Sindsdien is Reiding betrokken geweest bij diverse onderzoeksprojecten, waaronder het project 'Europa in de Nederlandse politiek, 1945-2010'.