Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof. dr. A. (Arco) Timmermans

foto Prof. dr. A. (Arco) Timmermans
vergrootglas

Arco Timmermans (1964) is sinds 1 september 2013 bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden en is sinds 2014 als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Daarvoor was hij onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut en daarvoor was hij universitair docent bestuurswetenschappen in Delft, Enschede en Leiden. Hij werkte eerder als onderzoeker en docent bij het Europees Universitair Instituut in Florence. Sinds 2006 is de heer Timmermans nauw betrokken bij een internationaal onderzoek naar publieke en politieke agendavorming (politiek van de aandacht).

in de periode 2014-heden: fellow Montesquieu Instituut, onderzoeksdirecteur Montesquieu Instituut

1.

Voornaam (roepnaam)

(Arco)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 15 september 1964

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • interviewer Opinieonderzoeksbureau Lagendijk, van 1986 tot 1987
 • student-assistent politieke wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, van 1987 tot 1989
 • onderzoeker faculteit politieke en sociale wetenschappen, Europees Universitair Instituut te Florence, van 1989 tot 1992
 • universitair docent bestuurswetenschap, faculteit Systeemkunde, bestuurlijke analyse en management, Technische Universiteit Delft, van 1992 tot 1998
 • universitair docent bestuurswetenschap, faculteit Management en Bestuur, Universiteit Twente, van 1998 tot 2007
 • universitair docent vergelijkend openbaar bestuur, faculteit bestuurswetenschappen, Universiteit Leiden, van 2007 tot 2009
 • onderzoeksdirecteur Montesquieu Instituut te 's-Gravenhage, van januari 2009 tot 1 januari 2014
 • bijzonder hoogleraar public affairs, Universiteit Leiden, vanaf 1 september 2013 (vanwege de Beroepsvereniging voor Public Affairs)

4.

Nevenfuncties

huidige
 • fellow Montesquieu Instituut, vanaf 2014

vorige
 • lid faculteitsraad, faculteit Systeemkunde, bestuurlijke analyse en management, van 1993 tot 1997
 • medewerker diverse wetenschappelijke tijdschriften, vanaf 2002
 • politiek commentator "De Twentsche Courant Tubantia", van 2002 tot 2004
 • lid beoordelings- en adviescommissie sociale en gedragswetenschappen, NWO, vanaf 2004
 • columnist "De Twentsche Courant Tubantia", van 2004 tot 2008
 • lid jury Brasz-prijs voor bestuurswetenschappelijke scripties, vanaf 2008

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., "Christelijk Lyceum Delft", van 1976 tot 1983

academische studie
 • politieke wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, van 1983 tot 1989
 • politieke en sociale wetenschappen (Ph.D.), Europees Universitair Instituut te Florence, van 1989 tot 1992

6.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Was in 1997-2002 lid van een international groep onderzoekers naar actoren en instituties in West-Europeese parlementair democratiën
 • Was in 1998 betrokken bij en daarna tot 2002 deelnemer aan een internationaal project naar beleidsontwikkeling
 • Gaf 1998 mede leiding aan een bijeenkomst van de ECPR (European Consortium for Political Research) Research Group in Aarhus (Denemarken)
 • In 2005 medeoprichter van de ECPR Standing Group in Regulatory Governance
 • Was in 2006 betrokken bij de start van een project van de universiteiten van Leiden en Wageningen naar dynamiek in politieke agendering in Nederland

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "High politics in the Low Countries: an empirical study of coalition agreements in Belgium and the Netherlands" (2003)
 • "Politiek van de aandacht voor milieubeleid: een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse milieubeleid" (2008) (samen met G.E. Breeman)
 • "Conflict management in coalition government" (co-auteur bijdrage boek, 2008)
 • "Effects of the Core Functions of Government on the Diversity of Executive Agendas" (co-auteur artikel, 2011)
 • "Political Attention in a Coalition System: Analysing Queen's Speeches in the Netherlands 1945-2007" (co-auteur artikel, 2011)
 • "EU High Politics: The Policy Agenda of the European Council, 1975-2010" (co-auteur bijdrage boek, 2014)
 • "Measuring the European Council agenda: Introducing a new approach and dataset" (co-auteur artikel, 2014)
 • diverse bijdragen aan wetenschappelijke publicaties in boeken en tijdschriften
 

8.

Hofvijver bijdragen