Josien Pieterse

Josien Pieterse is directeur van Netwerk Democratie, platform voor democratische innovatie. Daarnaast is zij sinds 2007 als zelfstandige betrokken bij het opzetten van een audiovisuele oral history collectie van Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Verder is zij initiatiefnemer van Framer Framed, een platform over de rol van het museum in een globaliserende samenleving. Pieterse bekleedt diverse nevenfuncties. Terugkerend element in bijna al haar werkzaamheden is haar inzet en betrokkenheid voor zaken omtrent democratie en de multi-culturele samenleving. Pieterse is er vooral op uit om mensen een stem te geven en ze actief te betrekken bij wat voor hen van belang is.