Europeanisering van het Rijnland: Nederland en Duitsland in transnationaal perspectief

De lidstaten maken gezamenlijk Europa. 'Brussel' is een spiegel van nationale politieke culturen. Het Europese integratieproces heeft bovendien geleid tot aanpassingen van de politiek en van het beleid van de lidstaten zelf aan de EU-wet en regelgeving. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de uitwerking van het Europese lidmaatschap, Europese regelgeving en Europese afspraken en initiatieven op de sociaal-economische, constitutionele en partijpolitieke verhoudingen in Nederland en Duitsland.

De verticale en horizontale transformatieprocessen worden in transnationaal perspectief bestudeerd, dat wil zeggen dat niet alleen de vergelijking tussen staten - het comparatieve element - wordt onderzocht, maar ook de regionale, bilaterale, multilaterale en supranationale overdracht van beleid. Vanuit dit perspectief kan het Rijnland als één grenzeloze regio worden benaderd. Vanzelfsprekend worden ook de verschillen tussen Nederland en Duitsland nader bestudeerd.

Dit project is ontstaan uit de samenwerking tussen het Duitsland Instituut aan de Universiteit van Amsterdam en het Montesquieu Instituut te Den Haag. Naast onderzoek worden internationale congressen georganiseerd over het Rijnlands model, over de Nederlandse en Duitse grondwet en over de vertaling en transpositie van politieke begrippen in de Europese Unie. Uitvoerder is drs. Hanco Jürgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Conferentie: Constitutional Perspectives on European Integration

Lees meer over de conferentie over de constitutionele consequenties van de Europese integratie in Duitsland en Nederland van 24 en 25 februari 2011.

2.

Conferentiereeks Markt en Moraal

Lees meer over de internationale conferentiereeks over markt en moraal in april en mei 2009.

4.

Papers

cover

Montesquieu Paper 6

Drs. Hanco Jürgens, The Quest for a Vision for Europe: Lessons to be learned from Dutch and German debates on the Future Democracy of European Union

In dit paper worden de politieke debatten over de toekomst van de EU in Nederland en Duitsland met elkaar vergeleken. Het publieke debat in Nederland verloopt vaak grilliger doordat er vanuit de politiek niet een helder en afgebakend debat wordt gevoerd over de EU, terwijl in Duitsland de politieke instellingen in samenhang met elkaar een duidelelijk EU beleid kunnen formuleren.

 
cover

Montesquieu Paper 5

Drs. Hanco Jürgens, Deviating paths, converging policies; Dutch and German Constitutions within an ever-changing European Union

Dit paper analyseert het Europese integratie proces vanuit het transnationale perspectief van de Nederlandse en Duitse constitutionele wetgevingsprocessen, waarbij niet alleen een historische vergelijking wordt gemaakt tussen beide landen, maar waarbij ook wordt gekeken naar het bredere Europese perspectief.

 
cover

Montesquieu Paper 4

Drs. Hanco Jürgens, Identity loss; identity regained? Recent transitions of the Dutch and German social welfare states in a European perspective

Dit paper analyseert de rol van beeldvorming op het concept van de verzorgingsstaat als bepalend voor de politieke identiteit van de staten. En onderzoekt tevens hoe het maatschappelijke debat over de crisis van de verzorgingsstaat heeft geleid tot een gevoel van identiteitsverlies en op welke wijze deze identiteit weer terug gevonden kan worden.