Europese politieke leiders sinds 1945 - Collegereeks 2009

Angela Merkel

Nationale en internationale politieke ontwikkelingen worden niet alleen bepaald door politieke instituties, maar ook door individuele actoren. Belangrijke politieke gebeurtenissen of stromingen zijn dan ook vaak sterk verbonden aan prominente staatslieden. Zo ook in de moderne Europese geschiedenis.

Van oktober tot en met december 2009 vond een serie van acht colleges plaats over Europese parlementaire geschiedenis en politiek leiderschap, georganiseerd door het Montesquieu Instituut, in samenwerking met het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en de Campus Den Haag, .

Tijdens deze collegereeks 'Europese politieke leiders sinds 1945' werd aan de hand van politieke biografieën een zevental van deze staatslieden behandeld. Met een reikwijdte van Monnet tot Merkel kwamen de belangrijkste periodes van de Europese naoorlogse geschiedenis aan bod.

Verschillende docenten uit de wetenschappelijke wereld namen niet alleen het politieke handelen, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van de staatslieden onder de loep.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Collegedata en locatie

De collegedata van 'Europese politieke leiders sinds 1945' waren: 28 oktober; 3,4,11,18 en 25 november; 2 en 9 december 2009 van 19.00 tot 21.00 uur.

Het openingscollege van dhr. van Staden werd van 19.30 uur tot 21.30 uur gegeven in de zaal Wandelganger I van Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag.

De overige colleges vonden plaats op de verschillende locaties van de Campus Den Haag:

3 november: Lange Voorhout 44, zaal LV0

4 november: Lange Houtstraat 5-7, zaal 401-402*

11 november: Lange Voorhout 44, zaal LV1

18 november: Lange Houtstraat 5-7, zaal 401-402*

25 november: Lange Houtstraat 5-7, zaal 401-402*

2 december: Lange Houtstraat 5-7, zaal 401-402*

9 december: Lange Houtstraat 5-7, zaal 401-402*

*Ingang bij de glazen deuren. Collegezaal ligt op de vierde verdieping, bij binnenkomst is legitimatie verplicht.

2.

Politici en docenten

28 oktober 2009

College één - Inleiding

Dit college wordt verzorgd door prof. dr. Alfred van Staden, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden en auteur van 'De roep om leiderschap in de internationale politiek' (2008)

3 november 2009

College twee - Jean Monnet

Dit college wordt verzorgd door prof. dr. Koen Koch, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden en houder van de Jean Monnet Chair in Political and Administrative Studies of European Integration

4 november 2009

College drie - Paul-Henri Spaak

Dit college wordt verzorgd door dr. Jan Willem Brouwer, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen

11 november 2009

College vier - Konrad Adenauer

Dit college wordt verzorgd door dr. Ruud van Dijk, universitair docent Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

18 november 2009

College vijf - Sicco Mansholt

Dit college wordt verzorgd door dr. Johan van Merriënboer, wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen en auteur van de biografie van Mansholt

25 november 2009

College zes - Charles de Gaulle

Dit college wordt verzorgd door dr. Jan Willem Brouwer, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen

2 december 2009

College zeven - Margaret Thatcher

Dit college wordt verzorgd door prof. dr. Richard Griffiths, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden

9 december 2009

College acht - Angela Merkel

Dit college wordt verzorgd door drs. Hanco Jürgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam

3.

Deelname en toetsing

Deelname

Op 28 oktober is de collegereeks van start gegaan. Inschrijving is voor zowel studenten als toehoorders dan ook niet meer mogelijk. Houd voor toekomstige onderwijsactiviteiten deze website in de gaten.

Toetsing

Ter afsluiting van de collegereeks moesten de studenten een paper schrijven van 5000 woorden. In dit paper gaat de student dieper in op één van de staatslieden, of trekt een vergelijking tussen twee van de behandelde politieke leiders. Deadline voor inleveren van het paper is 18 januari 2009.

4.

Literatuur

Als achtergrondliteratuur voor de collegereeks werden de volgende vier werken aangeraden:

 • 1. 
  Alfred van Staden, De roep om leiderschap in de internationale politiek (Van Gorcum, 2008)
 • 2. 
  Desmond Dinan, Ever Closer Union. An Introduction to European Integration (Palgrave Macmillan, 2005)
 • 3. 
  Mark Mazower, Dark Continent. Europe's Twentieth Century (Vintage, 2000)
 • 4. 
  Tony Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945 (Penguin, 2006)

Bij de behandeling van de verschillende staatslieden werden de onderstaande biografieën gebruikt:

 • 1. 
  Douglas Brinkley & Clifford Hackett, Jean Monnet: The Path to European Unity (Palgrave Macmillan, 1992)
 • 2. 
  Francois Duchene, Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence (W.W.Norton, 1994)
 • 3. 
  Jacob Huizinga, Mr. Europe: a Political Biography of Paul Henri Spaak (Weidenfeld & Nicholson, 1961), Paul Henri Spaak, The Continuing Battle. Memoirs of a European, 1936-1966, (1971)
 • 4. 
  Charles Williams, Adenauer: The Father of the New Germany (Little, Brown & Company, 2001)
 • 5. 
  Johan van Merriënboer, Mansholt. Een biografie (Boom, 2006)
 • 6. 
  Regis Debray, Futurist of the Nation (Verso, 1994)
 • 7. 
  John Campbell, Margaret Thatcher* (Vintage, 2009)
 • 8. 
  Gerd Langguth, Angela Merkel (Nieuw Amsterdam, 2006)

*Samenvoegsel van de eerdere werken van John Campbell over Thatcher: The Grocer's Daughter (2007) en Iron Lady (2007)

Voor meer informatie over de collegereeks kunt u mailen naar: education@montesquieu-instituut.nl