Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen

Logo CPG

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het centrum houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast verzorgt het CPG ook onderwijs.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderzoek

Onder de vlag van het Montesquieu Instituut verricht het CPG verschillende onderzoeken:

  • Brusselse Verhalen: interviewproject met (oud-)leden van het Europees Parlement om inzicht te verkrijgen in de werking en dagelijkse praktijk van het Europees Parlement. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met het Nederlandse parlementaire stelsel?

2.

Onderwijs

Het CPG verzorgt de masterspecialisatie Politiek & Parlement aan de Radboud Universiteit.

3.

Valorisatie

Het CPG is medeoprichter van het European Information and Research Network on Parliamentary History. Dit is een samenwerkingsverband van Europese onderzoeksinstellingen, gericht op parlementaire geschiedenis. Het netwerk wil de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling bevorderen.

Belangrijke publicaties van het CPG zijn de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945 en het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Ook heeft het CPG, in samenwerking met het DNPP en onder de paraplu van het Montesquieu Instituut, een bundel met biografische portretten van Nederlandse eurocommissarissen gepubliceerd. In 2012 is de (Engelstalige) biografie over Sicco Mansholt verschenen.

Het CPG houdt op haar website twee blogs bij, getiteld 't Handelingenkevertje en de Curiositeitenkamer. In 't Handelingenkevertje wordt er wekelijks een blog geschreven over opvallende stukken of feiten uit de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer. In de Curiositeitenkamer wordt tweewekelijks een kleurrijk Kamerlid geportretteerd. Tijdens de kabinetsformatie hield het CPG een weblog bij over het formatieproces van 2012.

4.

Meer informatie