Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. W. (Wouter) Koolmees

foto Drs. W. (Wouter) Koolmees
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Wouter Koolmees (1977) is sinds 26 oktober 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III. Van 1 november 2019 tot 14 mei 2020 was hij tevens (tweede) viceminister-president. Van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor D66. Hij was toen financieel woordvoerder en vicefractievoorzitter. Na zijn studie werd de heer Koolmees economisch onderzoeker en daarna ambtenaar op het ministerie van Financiën en laatstelijk hoofd begrotingsbeleid bij het directoraat-generaal van de Rijksbegroting.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, minister

1.

Voornaam (roepnaam)

Wouter (Wouter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Capelle aan den IJssel, 20 maart 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 2002

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • ambtenaar Inspectie der rijksfinanciën, ministerie van Financiën, van januari 2007 tot januari 2009
 • hoofd begrotingsbeleid, ministerie van Financiën, van januari 2009 tot juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vanaf 26 oktober 2017
 • (tweede) viceminister-president, van 1 november 2019 tot 14 mei 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur/penningmeester, Internationaal Perscentrum "Nieuwspoort", van februari 2011 tot december 2015
 • lid curatorium RAFEB (Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering), van januari 2013 tot oktober 2017

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid tijdelijke commissie Onderzoek Breed welvaartsbegrip (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 januari 2016 tot 21 februari 2017
 • lid parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 november 2016 tot maart 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Tot 2017 hield hij zich ook bezig met het woningmarktbeleid
 • Diende in 2017 samen met Ronald van Raak (SP), Roald van der Linde (VVD), Roos Vermeij (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Ronald van Vliet een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van die wet (34.683)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2018 een biref uit over een nieuw burgeringsstelsel. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. (32.824)
 • Slaagde er in juni 2019 na lange discussies een principeakkoord te bereiken met sociale partners over het toekomstig pensioenstelsel. Uitgangspunten zijn: het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen; het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden; de huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen; er is 800 miljoen euro beschikbaar om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen; de AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen; er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken; zzp’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren. In juni 2020 werd overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het akkoord.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (Stb. 219) tot stand. Deze wet wijzigt diverse wetten om negatieve effecten van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, te beperken of te beprijzen. Het door een werkgever aangaan van een vast contract wordt aantrekkelijker door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. (35.074)
 • Bracht in 2019 de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (Stb. 246) tot stand, waardoor de leeftijdverhoging vanaf 2020 minder snel gaat en de AOW-leeftijd in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. (35.223)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als adviseur betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van D66
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Alexander Pechtold

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Hofvijver bijdragen

12.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.