Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing

foto Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing

Uit de journalistiek afkomstige PvdA-politica, die zich als Tweede Kamerlid met veel energie en passie sterk maakte voor het middelbaar beroepsonderwijs. Bracht onder meer een initiatiefnota uit over de borging van stagebegeleiding en stagegarantie in het mbo. Voor zij Kamerlid werd programmamaker bij de NOS en presentatrice en programmamaakster bij Multiculturele Televisie Nederland en de Hindoestaanse Omroep. Daarvoor medeoprichter en directeur communicatie van een informatiecentrum voor jongeren in Amsterdam. Was in 2012-2015 voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Na haar Kamerlidmaatschap programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College in Rotterdam en sinds mei 2018 voorzitter van het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.