Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. C.J. (Carola) Schouten

foto Drs. C.J. (Carola) Schouten
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Carola Schouten (1977) is sinds 26 oktober 2017 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president in het kabinet-Rutte III. Van 18 mei 2011 tot 26 oktober 2017 was zij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Eerder was zij medewerkster financiën en sociale zaken van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Mevrouw Schouten groeide op in Giessen in het Land van Heusden en Altena. In de Tweede Kamer hield zij zich met name bezig met financieel-economische aangelegenheden, Europese zaken, sociale zaken, werkgelegenheid en pensioenen en wonen. Zij leidde in 2015-2016 het onderzoek naar het mogelijke lek in de commissie-stiekem.

ChristenUnie
in de periode 2011-heden: lid Tweede Kamer, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelia Johanna (Carola)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 6 oktober 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker werk en inkomen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 2000 tot november 2006
 • senior beleidsmedewerker financiën, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van november 2006 tot mei 2011 (eerder tevens sociale zaken en werkgelegenheid)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 2011 tot 26 oktober 2017
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en (derde) viceminister-president, vanaf 26 oktober 2017

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, van 1 februari 2016 tot oktober 2017
 • lid Raad van Toezicht MAF Nederland (Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland), van 28 oktober 2016 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter commissie ex. art. 9 Wet ministeriële verantwoordelijkheid inzake onderzoek schending vertrouwelijkheid CIVD (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 2015 tot 28 januari 2016

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over bevordering van de doorstroming van jongeren naar een huurwoning door invoering van een jongerenhuurcontract met een termijn van vijf jaar. Het wetsvoorstel werd in 2016 aangenomnen door de Eerste Kamer. (34.156)
 • Diende in 2016 samen met Pieter Heerma (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid een breed wettelijke moratorium in te stellen in het kader van schuldhulpverlening (34.450)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Bracht in 2020 een brief uit met de contouren voor een toekomstig mestbeleid. Uitgangspunt wordt volledige grondgebondenheid voor melkvee- en rundveehouders en een keuze daarvoor voor de overige veehouders. Boeren waarvoor grondgebondenheid niet mogelijk is, moeten alle mest afvoeren naar een mestverwerker.
 • Diende in 2020 het wetsvoorstel Wet stikstofreductie en natuurverbetering in (35.600)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2019 de wet tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (Stb. 212) tot stand. Daarmee moet nog in 2019 de hoeveelheid fosfaatrechten onder het plafond voor de melkveehouderij van 84,5 miljoen kilogram fosfaat komen. (35.208)
 • Bracht in 2019 de Spoedwet aanpak stikstof tot stand. Doel is het spoedig terugbrengen van de stikstofbelasting en het intensiveren van het natuurherstel, met name in Natura 2000-gebieden (35.347)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Gert-Jan Segers

uit de privésfeer
Haar ouders hadden een melkveehouderij. Haar vader verongelukte in 1987 op 46-jarige leeftijd. Carola was toen 9 jaar.

verkiezingen
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.