Opening Zomerconferentie 2010: 'Bouwen aan Vertrouwen'

maandag 23 augustus 2010 om 16.30 uur

Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag

Met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. Ernst Hirsch Ballin en Prof. Dr. Jouke de Vries

Bouwen aan Vertrouwen

De kloof tussen burgers en politici lijkt gevuld met wantrouwen en dat is niet de enige plek waar het wantrouwen in onze samenleving hoogtij viert. Banken, notarissen, priesters, waar we ook kijken, het vertrouwen in de samenleving lijkt zoek. Waar vertrouwen afneemt verharden de verhoudingen tussen mensen, gaan zaken stroever en trager en nemen de kosten snel toe.

Volgens een belangrijke denktank van de overheid, de Raad voor het Openbaar Bestuur, zou het functioneren van onze democratie zelfs serieus in gevaar zijn. Hier staat tegenover dat de meerderheid van de Nederlanders zich in eigen kring vaak zeer gelukkig voelt. Nederland staat in vergelijking met andere landen vaak in de top van welvaarts- en geluksindexen en het is maar de vraag of er zoveel landen zijn waar het politiek bestel veel beter functioneert.

Zijn we terecht zorgelijk en wantrouwend over de ontwikkelingen in onze samenleving, of praten we elkaar onnodig de put in? Of is zowel het een als het ander waar? Op welke punten moeten we dan de zaken anders aanpakken als we het vertrouwen weer willen herstellen, en wat kunnen we doen om de (te negatieve?) beeldvorming te verbeteren.

Montesquieu Zomerconferentie

De zomerconferentie van het Montesquieu Instituut richt dit jaar de schijnwerpers op de rol die de verschillende maatschappelijke spelers in het veld van vertrouwen spelen. In hoeverre werken zij - wellicht ongewild - het afkalven van vertrouwen in de hand? En wat doen ze of zouden ze kunnen doen om deze tendens te keren?

Onder het motto 'Bouwen aan Vertrouwen' daagt het Montesquieu Instituut deze spelers uit om zichzelf en elkaar op deze punten kritisch te bezien en met concrete oplossingen te komen.

Programma

16.30 uur

Inloop

16.55 uur

Opening zomerconferentie door Ed d' Hondt, voorzitter Montesquieu Instituut

17.00 uur

De Grondwet als vertrouwensfactor in onze samenleving demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Dr. Ernst Hirsch Ballin zal zijn visie geven over de Grondwet als vertrouwensfactor in onze samenleving en vervolgens de nieuwe website over de Nederlandse grondwet in gebruik stellen. Als praktisch aandenken ligt er voor belangstellenden ook de Grondwet-CD klaar, die de ontwikkeling van alle artikelen van de Nederlandse Grondwet sinds 1798 helder op een rijtje zet.

17.20 uur

Bouwen aan vertrouwen Prof. Dr. Jouke de Vries, wetenschappelijk directeur van Campus Den Haag en vicevoorzitter van het Montesquieu Instituut zal zijn prikkelende visie geven over het komen en gaan van het vertrouwen in de samenleving en de gevolgen daarvan.

18.10 uur

Muzikale afsluiting door Bart Kiers, stand up musician

18.15uur

Borrel