De rol van rekenkamers in het vertrouwensdebat

Dinsdag 31 augustus 2010, 16.30 uur

Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, Den Haag

Het Montesquieu Instituut organiseerde in samenwerking met de Algemene Rekenkamer een bijeenkomst over de rol van de Nederlandse Algemene Rekenkamer en de Europese Rekenkamer in het overheidsbestel. Met name werd ingegaan op de rol die deze instanties spelen bij de controle op de uitvoering van het overheidsbeleid.

Het is voor de instandhouding van het vertrouwen in de overheid van belang dat de overheid het beleid uitvoert zoals dat met de volksvertegenwoordiging is overeengekomen. Door controle wordt de overheid gestimuleerd beleid juist uit te voeren. Het constateren van een juiste uitvoering van beleid verhoogt het vertrouwen van de burgers in de overheid.

Dr. J. v.d. Bos van de Nederlandse Algemene Rekenkamer trad op als spreker.

16:00

Inloop met koffie en thee

16:30

Start van de lezing

17:30

Borrel