Lezingenreeks: A Closer Look at the EU

Het Montesquieu Instituut heeft in samenwerking met de master European Union Studies en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een reeks lezingen georganiseerd, gegeven door vooraanstaande sprekers uit het veld. Zij gaven inzichten in de werking van verschillende instituties binnen de EU en de uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Lezingen 2011

16 Februari 2011: The New Role of National Parliaments in the EU

Dr. Mendeltje van Keulen, Adviseur voor de Tweede Kamer over buitenlands en veiligheidsbeleid en de asiel- enmigratiesamenwerking.

23 februari 2011: The Crisis, the EU and the Euro

Prof. Dr. Lex Hoogduin, Directeur bij de Nederlandse Bank.

16 maart 2011: The Common Security and Defence Policy

Mr. Arnout Molenaar, Adviseur voor het Ministerie van Defensie en voormalig afgevaardigde permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel.

30 maart 2011: The Future of the Common Agricultural Policy

Mr. Ate Oostra, voormalig afgevaardigde permanent vertegenwoordiging in Brussel, voormalig Directeur-Generaal van het Ministerie van Landbouw.

13 april 2011: Attitude, Policies and the Role of the Netherlands in the EU

Mr. Frans Timmermans, voormalig staatssecretaris van Europese Zaken (2006-2010), op dit moment lid van de Tweede Kamer.

18 mei 2011: The Added Value of the Economic and Social Committee of the EU

Mr. Joost van Iersel, voormalig parlementariër voor het CDA, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

2.

Lezingen 2010

29 september: Current Challenges in Dutch EU Policies

Drs. Wepke Kingma

De heer Kingma is momenteel Chef Directie Integratie Europa bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

13 oktober: The Unstoppable European Council

Dr. Jan Werts

De heer Werts is sinds 1975 werkzaam als EU-correspondent te Brussel.

3 november: Will European integration always remain a project of the elite?

Prof. Dr. J.J. van Dijk

De heer van Dijk is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

8 december: Constructing Europe; Putting the European Union and its History in Museums

Prof. Dr. Wolfram Kaiser

De heer Kaiser is momenteel hoogleraar Europese Studies aan de universiteit van Portsmouth. Daarnaast is hij dit jaar als fellow verbonden aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS) in Wassenaar.